Lelaki Wajib BAca !!!! Ini lah Akibatnya Bila Suami H1sap P4yudara Isteri.

Nikah yang sah menjadi portfolio untuk mengadakan p3rs3tubuh4n.
Islam menghalalkannya dengan nikah dan mengharamkannya untuk mereka yg tak bernikah.


Melewati pernikahan tertunailah semua keinginan seorang lelaki dan hasrat


seorang wanita. Fitrah semulajadi manusia telah dilengkapkan dengan hasrat ini. 


Mereka yang nasib dengan menahan dan mengorbankan hasrat fitrah n4fsuny4 berjumpa dengan pelbagai persoalan salah satunya ; 


psikologi yang terganggu, ketidakstabilan emosi, selanjutnya mengangkat persoalan dalam kenasiban seharian.
Dalam faktor ini, Islam berbagi ruang untuk seorang itu menikmati hasrat n4fsuny4 dengan izin syarak. 


Namun sebagai hamba yang di ciptakan untuk mematuhi perintah Allah sehingga tutorial dan norma dalam mengadakan hubung4n su4mi ist3ri butuh dijaga